Feniks

Razvoj letališča Cerklje ob Krki z izgradnjo civilnega letališča. Razvoj poslovno-industrijsko-logističnih območij v neposredni bližini letališča Cerklje.

Feniks

Cilj

Z razvojem poslovnih con in izrabo transportnih poti skozi regijo postaviti eno glavnih razvojnih središč tega dela Evrope.

Priložnosti

Regija je za prednostna področja razvoja določila logistiko, energetiko in turizem. Za razvoj teh dejavnosti je treba v regiji dvigniti raven izobrazbe. V Krškem tako delujeta Fakulteta za logistiko in Fakulteta za energetiko, v Brežicah pa Fakulteta za turizem. Ustanovljenih in delujočih je vrsta tehnično in tehnološko visoko razvitih podjetij, ki so izrazito izvozno usmerjena. V regiji je predvidena izgradnja centralnega logističnega središča Slovenskih železnic, poleg tega pa je načrtovan razvoj predelovalne in dodelavne industrije v sodelovanju s tujimi partnerji, SŽ ter železnicami Italije in Francije. Na ta način je Posavje kot regija že prepoznalo in utemeljilo celotno tehnološko infrastrukturno platformo, v katero se poleg fakultet umešajo tudi tehnološki park, regionalni mrežni podjetniški inkubatorji, mreže visoko tehnoloških proizvodnih in storitvenih podjetij ter velika poslovno-industrijsko-logistična cona, ki bo privabljala investicije. Na kakšen način projekt odpravlja identificirane probleme oziroma izkorišča ponujene priložnosti Center gospodarsko-razvojno-logističnega središča v Posavju je umeščen na območje letališča Cerklje ob Krki. Investitorjem ponuja več kot 400 ha opremljenih površin. Na območju so avtocesta (10. koridor), železnica in letališče, kar omogoča optimalno izvajanje logističnih dejavnosti. Neposredna bližina meje s sosednjo Hrvaško, ki je hkrati tudi Schengenska meja, predstavlja še dodatno priložnost.

Učinki

Feniks zagotavlja priložnost 2.000 novih, kakovostnih delovnih mest v regiji. Gospodarsko razvojno logistično središče posavske regije bo zaradi svoje lege most med Evropsko unijo in jugovzhodno Evropo in preko nje do Azije. Kot tako bo središče najpomembnejši pokazatelj razvoja celotnega območja jugovzhodnega dela Slovenije in bo izkoristilo vse danosti regije ter omogočilo njen dejanski razvoj. Posavsko razvojno središče na ta način lahko bistveno prispevalo k prepoznavnosti naše države kot prodorne, bogate z znanjem, visoko tehnično in tehnološko usmerjene in hkrati prijazne in gostoljubne skupnosti.

PRENESI

Prenesite si dokumentacijo Poslovno-obrtne cone Feniks