Kolofon

Leto prve objave spletnega mesta: 2014

Naročnik: Občina Brežice

Izvajalec: Artisol Adria d.o.o.
Odgovorna oseba: Robert Samsa
Projektni vodja: Robert Samsa
Grafična podoba: Maja Ptičar
Programiranje: Rok Končina

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)