Občina je sprejela pravilnik o spodbujanju podjetništva v industrijsko poslovnih conah.

Spodbude so sledeče: sofinanciranje nakupa zemljišč v industrijsko poslovnih conah do 40% vrednosti zemljišč brez DDV in sicer za mikro, majhna in srednja podjetja ter do 30 % za velika podjetja.